CZAS PRACY

Rozliczanie czasu pracy kierowców
Jest to usługa dla firm transportowych polegająca na kompleksowej analizie czasu pracy na podstawie odczytów danych z tachografów cyfrowych, wykresówek z tachografów analogowych oraz danych z cyfrowych kart kierowców.
Raport dotyczący ewidencji czasu pracy kierowcy uwzględnia następujące składniki:
•    Godziny pracy danego kierowcy
•    Nadgodziny
•    Godziny pracy nocnej
•    Dni wolne
•    Dyżury
Ewidencja jest przygotowana zgodnie z Ustawą o Czasie Pracy Kierowców i
Rozporządzeniem WE /561/2006 oraz Umowy AETR.
Analiza czasu pracy kierowcy uwzględniająca raporty dotyczące:
•    Aktywności kierowcy – czas dyspozycyjności, jazdy, pracy innej
•    Naruszenia przepisów wg. ITD.
•    Kontroli ciągłości danych
•    Obowiązkowy raport dla ITD.

Kontrola terminów
Jest to usługa mająca na celu wsparcie przedsiębiorców, poprzez wcześniejsze przypomnienie o terminowym odczycie tachografów i kart kierowców oraz terminie kalibracji tachografów.

Odczyt danych z tachografów i kart kierowców
Usługa mająca na celu ochronę pracodawcy przed podstawowymi uchybieniami oraz karami finansowymi, ponieważ zgodnie z Art. 92a ust.6 ustawy o transporcie drogowym wyszczególnia:
6.3.11. Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy – za każdego kierowcę – 500zł
6.3.12. Naruszenie obowiązku wczytywania danych z urządzenia rejestrującego – za każdy pojazd – 500zł

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, istnieje możliwość dostosowania oferty do Państwa indywidualnych potrzeb.